Monday, January 9, 2012

ADJECTIVES & ADVERBS


ХАВСРАЛ НЭР (The adjective)
Тэмдэг нэр буюу хавсрал нэр нь байнга єєрчлєгддєггүй. The great poets of England - Английн их найрагчид. гэх мэт
I . Хавсрал нэрийн харьцуулалтын зэрэг (Degrees of Comparison of the Adjective)

Saturday, December 24, 2011

Homonyms


 Homonyms
This homonym list provides a homonym worksheet for each homonym pair (or in some cases list of three) with definitions and example sentences.The homonym list focuses on the most important homonyms for English learners and as such does not include all homonyms.A homonym is defined as one of two or more words that have the same sound and often the same spelling but differ in meaning, such as too (also) and two (the number). 
Homonym List A - E
affect - effect

CV Writing (НББ, Санхүүгийн менежментийн 3-р курсынхэнд)


         CV Writing


A CV or Curriculum Vitae is:
  • Your Life History
  • Your Job History
  • Your Achievements
  • Your Skills
 CV or curriculum vitae is a marketing tool. With your CV you will be able to promote yourself. Imagine

BUSINESS LETTER - E -MAIL WRITING (Эдийн засгийн 3-р курсынхэнд зориулав) )


1.        E-MAIL WRITING
Read the email carefully and check out any vocabulary you don't know.
Dear Mr White,
Thank you for your recent job application.
I'm afraid to say that we have received a large number of applications from candidates more

Wednesday, December 7, 2011

ӨДӨР БҮР ХИЙВЭЛ ЗОХИХ 10 ДАСГАЛ


Өглөө болгон эвшээлгэх: Өглөө сэрээд биеийнхээ булчинг сулруулан, хамраараа амьсгаа авч, хэвлийн хэсгийг цэвэр агаараар дүүргэнэ. Ингэснийхээ дараа амаа ангайн эвшээж байгаа

ӨӨРИЙНХӨӨ ХОББИГ МЭРГЭЖЛЭЭ, МЭРГЭЖЛЭЭ ХОББИ БОЛГООРОЙ


Хүнийг насан туршид нь салахгүй дагалдаж явдаг зүйлүүдийн нэг яах аргагүй хүний сонгож эзэмшсэн мэргэжил. Мэргэжил нь хүний амьдралаа залгуулах гол хүчин зүйл,  идэх талхаа олоход тусалдаг,(Тийм ч учраас англи хэлэнд What do you do for a living?

EXERCISES OF PAST TENSE. (FOR THE 1ST GRADE STUDENTS )


Exercises1. Хаалтанд байгаа үйл үгүүдийг жирийн өнгөрсөн цагт хувирган өгүүлбэр бүтээ.
1.     I_____________(go)to the cinema, but i_____________(not/enjoy) the film.
2.     We____________(not/invite)her to our party, so she_____________(not/come).

Tuesday, December 6, 2011

АНГЛИ ХЭЛНИЙ АВИА, ҮСГИЙН ТУХАЙ

        Англи хэлэнд цагаан толгойн 26 үсэг нь 44 авиа болон задрах ба үүнээс 20 эгшиг авиа, 24 гийгүүлэгч авиа байдаг. Гийгүүлэгч авиануудыг дуутай ба дуугүй гэж ангилж үздэг.

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮГСИЙН АЙМАГ

        Англи хэл нь үгсийн арван аймагтай. Үүнд:
  1. НЭР ҮГ (The noun [naun]) teacher, pencil ... гэх мэт хүн юмны нэрийг заасан үгийг хэлнэ. Нэр үгийг толь бичигт англиар n гэж тэмдэглэдэг.